КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 65, ал. 1 и ал 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета, Решение № 42 от 31.01.2020 г. на Общински съвет - Белово и в изпълнение на Заповед № 111 от 19.03.2020 год.на кмета на община Белово

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 65, ал. 1 и ал 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета, Решение № 43 от 31.01.2020 г. на Общински съвет - Белово и в изпълнение на Заповед № 110 от 19.03.2020 год.на кмета на община Белово

На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.65, ал.1 и ал.2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета в изпълнение на Решение № 5 от 29.11.2019 год. на Общински съвет –Белово и в изпълнение на заповед № 27 от 21.01.2020 год.на кмета на община Белово

На основание чл.14, ал.1 във връзка с ал. 2 от ЗОС, чл.18, ал.1 и чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Белово и в изпълнение на Заповед № 26 от 21.01.2020 г. на кмета на община Белово

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 65, ал. 1 и ал 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета, Решение № 885 от 10.07.2015 г. на Общински съвет – Белово в изпълнение на Заповед № 25 от 21.01.2020 г. на кмета на община Белово

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 65, ал. 1 и ал 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета, Решение № 21 от 19.12.2019 г. на Общински съвет - Белово и в изпълнение на Заповед № 24 от 21.01.2020 год.на кмета на община Белово

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 65, ал. 1 и ал 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета в изпълнение на Решение № 885 от 10.07.2015 г. на Общински съвет – Белово и Заповед № 371 от 19.11.2019 г. на кмета на община Белово

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 65, ал. 1 и ал 2, чл. 68 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета, във впъзка с Протокол от 20.08.2019 г. в изпълнение на Решение № 885 от 10.07.2015 г. на Общински съвет – Белово и Заповед № 303 от 02.10.2019 г. на кмета на община Белово.