Наоснование чл. 7,ал. 1, т. 1 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на община Белово и в изпълнение Заповед №  281 от 05.06.2014 г. на кмета на община Белово


О Б Я В Я В А
КОНКУРС ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТЕРЕН

ОБЩИНА БЕЛОВО ОБЯВЯВА КОНКУРСИ ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ :

1. СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ „УТС, КАДАСТЪР И РЕГУЛАЦИЯ”, ОТДЕЛ „УСТРОИСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И СТРОИТЕЛСТВОТО”, ДИРЕКЦИЯ „ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРЕМИ ХУМАНИТАРНА ПОЛИТИКА И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА” – ПО ЗАМЕСТВАНЕ, ДО ЗАВРЪЩАНЕ НА ТИТУЛЯРА;