КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

За кмет на Община Белово - Сряда от 15:00ч. до 17.00ч.

Записващите се за приемен ден лица предоставят информация, вкл. писмени документи, по проблемите, по които желаят да бъдат приети, както и телефон, електронна поща за контакт.