КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

инж. Костадин Варев

инж. Костадин Георгиев Варев

Община Белово
Тел. 03581 2773
Fax. 03581 2770

Професионална реализация:
Завършил е средно образование в ТГС ”Христо Ботев” във Велинград,
а висше – в Лесотехническия институт-София, където придобива квалификация „Машинен инженер” и
специалността „Механична технология на дървесината”. През 1988 г. започва работа като главен инженер в ДП ”Чавдар”-гр.Белово.
От 1992 г. работи в частния бизнес.

Семейно положение: Женен, с 2 деца.
Роден на 06.01.62 г. в гр. Белово.

Обществена дейност:
От шестнадесет години се занимава с обществена дейност. Трети мандат Кмет на община Белово.
Три мандата като съветник, от които два мандата председател на Общински съвет - Белово.

Приемни дни:
Сряда от 15:00ч. до 17.00 ч.