КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО
Наименование Файлове
Регистър на разпоредителните сделки Свали тук
Регистър на частна общинска собственост към 01.01.2022 Свали тук
Регистър на частна общинска собственост Свали тук