КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Публични покани

Зимно поддържане на улична мрежа и общинска пътна мрежа, разположена на територията на община Белово за оперативен сезон 2015/2016 год. - ID: 9046054

 

Избор на изпълнител за извършване на специализиран превоз - ID: 9045839

"Избор на изпълнител за извършване на довършително СМР на спортни съоръжения, чрез доставка и монтаж на изкуствена трева" ID: 9044449

Избор на изпълнител за предоставяне на мобилни телефонни услуги за нуждите на Община Белово ID - 9041205

Избор на оператор за предоставяне на мобилни телефонни услуги за нуждите на Община Белово. ID-9040753

СМР и концепция за ЦГЧ с предварителни инвестиционни проучвания - идеен проект за публични пространства с покриване на р. Яденица в гр. Белово, общ. Белово, обл. Пазарджик - Eтап 2 - Rнженеринг" ID-9040452

„Поддържане и ремонт на улични осветителни уредби на територията на Община Белово ,на ел. инсталацията и ел. оборудване на сградата на община Белово и сградите в кметства: с. Дъбравите, с. Момина клисура, с. Сестримо, с. Габровица, с. Мененкьово, с. Голямо Белово, с. Аканджиево, помещението за административно обслужване в кв. Малко Белово, Домашен социален патронаж в гр. Белово, ул. „Христо Ботев” №12, Дневен център за деца с увреждания, ОДЗ „Щурче” и ЦДГ- с. Сестримо, Читалища през 2015 г.“. - ID 9038552

 Дoставка на компютърни консумативи и поддръжка на компютърна техника за нуждите на община Белово през 2015 г. ID: 9038146