КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Ремонт и обновяване на тротоарни настилки по бул. Освобождетие и бул. Юндола в град Белово, община Белово. - ID: 9046097

Обявления

18.09.2015 г.

Ремонт и обновяване на тротоарни настилки по бул. Освобождетие и бул. Юндола в град Белово, община Белово. - ID: 9046097

Документи за участие

18.09.2015 г.

Ремонт и обновяване на тротоарни настилки по бул. Освобождетие и бул. Юндола в град Белово, община Белово. - ID: 9046097

 

Разяснения по документацията

 

Протоколи и документи на комисиите

04.11.2015 г.

Ремонт и обновяване на тротоарни настилки по бул. Освобождетие и бул. Юндола в град Белово, община Белово. - ID: 9046097

Договори и споразумения

04.11.2015 г.

Ремонт и обновяване на тротоарни настилки по бул. Освобождетие и бул. Юндола в град Белово, община Белово. - ID: 9046097

Плащания по договор

04.11.2015 г.

Ремонт и обновяване на тротоарни настилки по бул. Освобождетие и бул. Юндола в град Белово, община Белово. - ID: 9046097