Краткосрочна програма на община Белово за енергийна ефективност и насърчаване използването на веи и биогорива за периода 2021 - 2023 г.

 Документи:

Краткосрочна програма - Изтегли

Решение - Изтегли