КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Белово 2020-2030

Документи:

Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Белово 2020-2030 - Изтегли

Информация за изпълнние на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на община Белово - Изтегли