КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Програма за енергийна ефективност на Община Белово 2020г. - 2025г.

Документи:

Отчет за Енергийна ефективност на Община Белово за 2021г. към 15.12.2021г. - Изтегли

Програма за енергийна ефективност на Община Белово 2020г. - 2025г. - Изтегли

Отчет за Енергийна ефективност на Община Белово за 2019г. - Изтегли

Отчет за Енергийна ефективност на Община Белово за 2019г. към 01.03.2020г. - Изтегли

Отчет за Енергийна ефективност на Община Белово за 2020г. към 01.03.2021г. - Изтегли

Решение №103/29.05.2020г. / 08.06.2020г. / - Изтегли