КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Архиви

Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на Община Белово.

Изпълнение на дейностите по проект Национална кампания "чиста Околна Среда". Екосемо Мененкьово - градина за средиземноморска и екзотична растителност със зона за отдих, спорт и забавление.

Изпълнение на дейностите по проект Национална кампания "чиста Околна Среда". Възстановяване и оборудване на зона за спорт, зона за отдих и отмора и създаване на екопътека от гр. Белово до с. Дъбравите.

Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР за укрепване на коритото и брега на река Марица в землището на гр. Белово.

Доставка на професионална газова печка за готвене.