КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Информация за сключен договор по обществена поръчка с предмет "Доставка на хранителни продукти на нуждите на ЦДГ "Щулче", гр. Белово, ЦДГ - с. Сестримо, Домашен социален патронаж и обществена трапезария в община Белово".

Документи за сваляне:

АОП -630305 - Изтегли