КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Сключен договор по обществена поръчка с предмет "Изпълнение на СМР по Проект "Подобряване на енергийната ефективност на общинската сграда на Читалище "Св.Св. Кирил и Методий", гр. Белово, чрез основен ремонт на отоплителната инсталация"

Документ:

АОП 629651 Изтегли