КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Изпълнение на строителни и монтажни работи  проект: «Енергийно-ефективна реконструкция на читалище „Св. Св. Кирил и Методий- инженеринг.

Документи за сваляне:

Изх. номер РОП 161/12.09.2014 - Изтегли

Документация - Изтегли

Писмо с изх. номер РОП 149/11.08.2014 -Изтегли

Решение номер 148/11.08.2014 - Изтегли