КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО
Отчети Файлове

Отчет за дейността на Общински съвет – Белово и дейността на постоянните комисии към Общински съвет – Белово за първо полугодие на 2021 г.

Изтегли

Отчет за дейността на Общински съвет – Белово и дейността на постоянните комисии към Общински съвет – Белово за второто полугодие на 2020 г.

Изтегли