КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Доставка на дървесни пелети за  „Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора" в с.Дъбравите, за отоплителен сезон 2015 -2016 г.. - ID: 9048069

Протколо за избор на изпълнител - Изтегли