КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Ремонт и обновяване на тротоарни настилки по бул. "Освобождение" и бул. "Юндола" в град Белово, община Белово". ID: 9049334

Техническа спецификация - Изтегли

Техническо предложение - Изтегли

Проект на договор - Изтегли

Методика за оценка - Изтегли

КСС - Изтегли

Образец №1 - Административни сведения - Изтегли

Образец №2 - Декларация по чл.47 от ЗОП - Изтегли

Образец №3 - Списък - декларация на строителството - Изтегли

Образец № 4-5 - Декларация за техническо оборудване и технически лица - Изтегли

Образец №6 - Техническо предложение - Изтегли

Образец №7 - Ценово предложение - Изтегли