КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Избор на оператор за предоставяне на мобилни телефонни услуги за нуждите на Община Белово. ID-9040753

Документация:

Покана - Изтегли

Проект Договор - Изтегли

Ценова оферта - Изтегли

Техническо задание - Изтегли

Образец по чл. 47, ал.9 - Изтегли

Образец  Оферта 1 - Изтегли