КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

СМР и концепция за ЦГЧ с предварителни инвестиционни проучвания - идеен проект за публични пространства с покриване на р. Яденица в гр. Белово ID-9040452.

Документация:

Оценка за съответствие- Изтегли

Допълнение към обяснителна записка -Изтегли

Административни сведения- Изтегли

Проект на договора - Изтегли

Съобщение - Изтегли

Централна градска част 2 - Изтегли

Указания за изготвяне на офертата - Изтегли

Ценово предложение - Изтегли

Техническо предложение - Изтегли

Декларации образец- Изтегли

Декларация за оглед на обекта - Изтегли

Количествена сметка - Изтегли