КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Ремонтни и възстановителни работи на тротоарни, алейни, пешеходни и паркингови настилки в ЦГЧ, кварталите и населените места на територията на град Белово и Община Белово - ID: 9037211

Документация:

Методика - Изтегли

Образец №1 - Административни сведения - Изтегли

Образец №2 - Декларация по чл.47 от ЗОП - Изтегли

Образец №3 - Списък - декларация на строителството - Изтегли

Образец №4-5 - Декларация за техническо оборудване и технически лица - Изтегли

Образец №6 - Техническо предложение - Изтегли

Образец №7 - Ценово предложение - Изтегли

Проект на договор - Изтегли

Техническа спецификация - Изтегли