КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Външни експерти към екипа за управление на проект "Рекултивация на депо за твърди отпадъци в землището на с. Дъбравите, община Белово" ID: 00112-2020-0006

Документи:

Документация / 12.06.2020г. / - Изтегли

ЕЕДОП / 12.06.2020г. / - Изтегли