КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Оценка съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на проект "Рекултивация на сметище за твърди битови отпадъци на община Белово в землището на с.Дъбравите" ID: 00112-2020-0004

Документи:

Обявление - 983355 / 12.06.2020г. / - Изтегли

Решение - 983349 / 12.06.2020г. / - Изтегли

Линк към АОП

Обявление за прекратяване на поръчка - 991924 / 21.08.2020г. / - Изтегли