КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

"Инженеринг (проектиране и строителство) при рекултивация на сметище за твърди отпадъци на община Белово в землището на с.Дъбравите"

Документи:

Отговор на запитване - Изх.Номер 374 / 18.11.2019г. / - Изтегли

ЕЕДОП / 18.11.2019г. / - Изтегли

Отговор на запитване - Изх.Номер 382 / 25.11.2019г. / - Изтегли

Идеен проект - Геодезия / 25.11.2019г. / - Изтегли

Геодезично заснемане / 25.11.2019г. / - Изтегли

Геодезично заснемане - подробни точки / 25.11.2019г. / - Изтегли

Напречни профили / 26.11.2019г. / - Изтегли

Ситуационен план / 26.11.2019г. / - Изтегли