КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

"Инженеринг (проектиране и строителство) при рекултивация на сметище за твърди отпадъци на община Белово в землището на с.Дъбравите"

Документи:

Документация - Първа част /11.11.2019г./ - Изтегли

Идеен проект /11.11.2019г./ - Изтегли

Скица 1 /11.11.2019г./ - Изтегли

Скица 2 /11.11.2019г./ - Изтегли

Образци на документи /11.11.2019г./ - Изтегли

ЕЕДОП /11.11.2019г./ - Изтегли

Идеен проект - Актуализация - Техническа и биологична рекултивация / 12.11.2019г. / - Изтегли

ЕЕДОП / 18.11.2019г. / - Изтегли