КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

"Инженеринг (проектиране и строителство) при рекултивация на сметище за твърди отпадъци на община Белово в землището на с.Дъбравите"

Документи:

Обявление 943942 /11.11.2019г./ - Изтегли

Решение 943937 /11.11.2019г./ - Изтегли

Линк към АОП

Решение 944993 / 18.11.2019г. / - Изтегли

Решение 190a / 22.05.2020г. / - Изтегли

Решение за прекратяване на процедура 980969 / 05.06.2020г. / - Изтегли