КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

"Инженеринг (проектиране и строителство) при рекултивация на сметище за твърди отпадъци на община Белово в землището на с.Дъбравите"

Документи:

Отговор на запитване РОП-323 / 21.10.2019г. / - Изтегли

Отговор на запитване РОП-333 / 24.10.2019г. / - Изтегли

Отговор на запитване РОП-341 / 25.10.2019г. / - Изтегли

План - Част Техническа рекултивация 1 / 25.10.2019г. / - Изтегли

План - Част Техническа рекултивация 2 / 25.10.2019г. / - Изтегли

Ситуационен план - Част Био. рекултивация / 25.10.2019г. / - Изтегли