КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

"Инженеринг (проектиране и строителство) при рекултивация на сметище за твърди отпадъци на община Белово в землището на с.Дъбравите"

Документи:

Решение 938200 РОП-312 / 10.10.2019г. / - Изтегли

Обявление 938219 / 10.10.2019г. / - Изтегли

ЕЕДОП / 10.10.2019г. / - Изтегли

Линк към АОП

Обявление за възложена поръчка 941167 / 25.10.2019г. / - Изтегли

Решение за прекратяване на процедура РОП-343 / 25.10.2019г. / - Изтегли