КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Неотложна необходимост от изграждане на укрепителни и отводнителни мероприятия за обект: "Укрепване на свлачище в кв. 17 и кв. 18, с. Габровица, община Белово"

Документи:

Отговор на запитване РОП-307 / 08.10.2019г. / - Изтегли