КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Неотложна необходимост от изграждане на укрепителни и отводнителни мероприятия за обект: "Укрепване на свлачище в кв. 17 и кв. 18, с. Габровица, община Белово"

Документи:

Обява / 04.10.2019г. / - Изтегли

Покана за участие / 04.10.2019г. / - Изтегли

Решение 937227 / 04.10.2019г. / - Изтегли

Линк към АОП