КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Изпълнение на СМР за обект: "Укрепителни мероприятия по съоръженията и корекцията на река Крива - село Сестримо".

Документи:

Протокол РОП-215 / 17.07.2019г. / - Изтегли

Доклад РОП-216 / 17.07.2019г. / - Изтегли

Решение РОП-217 / 17.07.2019г. / - Изтегли