КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Изпълнение на СМР за обект: "Укрепителни мероприятия по съоръженията и корекцията на река Крива - село Сестримо"

Документи:

Решение 918211 РОП-193 / 25.06.2019г. / - Изтегли

Покана за участие РОП-194 / 25.06.2019г. / - Изтегли

Писмо / 25.06.2019г. / - Изтегли