КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

СМР и аварийно укрепителни мероприятия на обект "Аварийно укрепване на ляв устой на мост за "Дунева махала" в с. Момина клисура, община Белово"

Документи:

Електронен файл ЕЕДОП - PDF / 17.05.2019г. / - Изтегли

Електронен ЕЕДОП - XML / 17.05.2019г. / - Изтегли

Електронен ЕЕДОП - TXT / 17.05.2019г. / - Изтегли

ПБ / 17.05.2019г. / - Изтегли

ПБЗ / 17.05.2019г. / - Изтегли

ПУСО / 17.05.2019г. / - Изтегли

Друга документация / 17.05.2019г. / - Изтегли

Количествено стойностна сметка  - Момина Клисура / 20.05.2019г. / - Изтегли