КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

СМР и аварийно укрепителни мероприятия на обект "Аварийно укрепване на ляв устой на мост за "Дунева махала" в с. Момина клисура, община Белово"

Документи:

Протокол РОП-159 / 29.05.2019г. / - Изтегли

Доклад РОП-160 / 29.05.2019г. / - Изтегли

Решение № 161 / 29.05.2019г. / - Изтегли