КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

"Избор на изпълнител на инженеринг за изпълнение на проект "Мерки за въвеждане на ЕЕ в сградите на общинската образователна и културна инфраструктура в Община Белово" ID: 00112-2018-0011

Документи:

Протокол № 1 РОП-61 / 21.02.2019г. / - Изтегли

Протокол РОП-76 / 15.03.2019г. / - Изтегли

Протокол 3 РОП-81 / 19.03.2019г. / - Изтегли

Протокол 4 РОП-86 / 23.03.2019г. / - Изтегли

Доклад РОП-87 / 26.03.2019г. / - Изтегли

Решение РОП-88 / 26.03.2019г. / - Изтегли