КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Избор на изпълнител за извършване на строителни работи по проект: "Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа – гр. Белово" ID:  00112-2017-0008

Документи:

Договор за строителство АРД-67 / 03.01.2019г. / - Изтегли

Писмо до "Грома Холд" ЕООД относно прекратяване на договор - гр.Белово РОП-68 / 02.04.2020г. / - Изтегли