КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

"Избор на изпълнител на инженеринг за изпълнение на проект "Мерки за въвеждане на ЕЕ в сградите на общинската образователна и културна инфраструктура в Община Белово" ID: 00112-2018-0011

Документи:

Отговор на запитване РОП-351 / 21.11.2018 г. / - Изтегли

Отговор на запитване РОП-367 / 03.12.2018 г. / - Изтегли