КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Избор на изпълнител за извършване на строителни работи по проект: "Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа – гр. Белово" ID:  00112-2017-0008

Документи:

Протокол 1 РОП-216 / 23.08.2018г. / - Изтегли

Протокол 2 РОП-280 / 21.09.2018г. / - Изтегли

Протокол 3 РОП-281 / 21.09.2018г. / - Изтегли

Доклад РОП-282 / 21.09.2018г. / - Изтегли

Решение РОП-283 / 21.09.2018г. / - Изтегли