КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Избор на изпълнител за извършване на строителни работи по проект: "Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа – гр. Белово" ID:  00112-2017-0008.

Документи:

Отговор на запитване / 12.06.2018 г. / - Изтегли

Водопровод Белово / 12.06.2018 г. / - Изтегли

Отговор на запитване РОП-114 / 21.06.2018 г. / - Изтегли

Роботен проект / 21.06.2018 г. / - Изтегли

Чертежи / 21.06.2018 г. / - Изтегли