КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Избор на изпълнител за извършване на строителни работи по проект: "Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа – гр. Белово" ID: 00112-2017-0008

Документи:

Тръжна документация / 29.05.2018 г. / - Изтегли

Техническа спецификация / 29.05.2018 г. / - Изтегли

Проект на договор / 29.05.2018 г. / - Изтегли

Методика за определяне на комплексна оценка / 29.05.2018 г. / - Изтегли

Образци на документи / 29.05.2018 г. / - Изтегли

Технически чертежи / 29.05.2018 г. / - Изтегли

Количествена сметка # 1 / 29.05.2018 г. / - Изтегли

Количествена сметка # 2 / 29.05.2018 г. / - Изтегли

Количествена сметка # 3 / 29.05.2018 г. / - Изтегли

Електронен файл ЕЕДОП - PDF / 29.05.2018 г. / - Изтегли

Електронен ЕЕДОП - XML / 29.05.2018 г. / - Изтегли

Електронен ЕЕДОП - TXT / 29.05.2018 г. / - Изтегли