КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Избор на изпълнител за извършване на строителни работи по проект: "Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа – гр. Белово" ID: 00112-2017-0008

Документи:

Обявление № 848996 / 29.05.2018 г. / - Изтегли

Решение № 848997 / 29.05.2018 г. / - Изтегли

Съобщение РОП-267 / 14.09.2018г. / - Изтегли