КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

"Избор на изпълнител за извършване на специализиран превоз" ID: 9067880

Документи:

Представяне на участника / 31.08.2017г. / - Изтегли

Проект на договор / 31.08.2017г. / - Изтегли

Разписание / 31.08.2017г. / - Изтегли

Техническа спецификация / 31.08.2017г. / - Изтегли

Техническо предложение / 31.08.2017г. / - Изтегли

Тръжна документация / 31.08.2017г. / - Изтегли

Ценово предложение / 31.08.2017г. / - Изтегли

Декларация - Списък на персонал ППТП / 31.08.2017г. / - Изтегли

Декларация - Списък на персонал / 31.08.2017г. / - Изтегли

Декларация - Списък на превозните средства / 31.08.2017г. / - Изтегли

Декларация за подизпълинтели / 31.08.2017г. / - Изтегли

Декларация за съгласие с клаузите на проeкто-договора / 31.08.2017г. / - Изтегли

Декларация от позидпълнител / 31.08.2017г. / - Изтегли

Декларация по чл. 54, ал. 1, т.3, т. 4 от ЗОП / 31.08.2017г. / - Изтегли

Декларация по чл. 54, ал.1 / 31.08.2017г. / - Изтегли