КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Процедура по договаряне без обявление на допълнително СМР на обект "Енерго-ефективна реконструкция на читалище "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Белово. ID: 00112-2014-0011

Документи за сваляне:

Решение № 632199 - Изтегли

Линк към Агенцията по обществени поръчки (АОП)