КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Всички обществени поръчки на Община Белово, открити след 13.06.2020г. може да откриете ЦАИС ЕОП - www.eop.bg/buyer/2422