Избор на изпълнител за извършване на специализиран превоз.

Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти; Строителен надзор; инвеститорски контрол.