Инженеринг, проектиране и СМР на улица в квартал малко Белово.

Поръчката включва проектиране на две улици в квартал малко Белово на град Белово - улица "Яне Сандански" и улица "Могилата"

Обявления

23.12.2016 г.