Покупка на гориво за нуждите на служебните автомобили обслужващи Община Белово ID: 794746