КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Пробутване на отпадъци от зона 3 и 4 на обект: "РЕКУЛТИВАЦИ НА ДЕПО ЗА ТБО ОБЩИНА БЕЛОВО"

Обявления

03.10.2019 г.

Разяснения по документацията

Договори и анекси