КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

СМР и аварийно укрепителни мероприятия на обект "Аварийно укрепване на ляв устой на мост за "Дунева махала" в с. Момина клисура, община Белово"

Обявления

17.05.2019 г.

Разяснения по документацията