КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Писмо от Агенция за социално подпомагане, относно взаимодействието на доставчиците на социални услуги от консултативен тип и училището при случаи на инциденти с деца.

Документи:

Писмо от Агенция за социално подпомагане / 30.05.2017 / - Изтегли