КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Проект ИСУН BG BG16M10P002-2.010 -0038,,Рекултивация на депо за твърди отпадъци в землището на село Дъбравите, община Белово,, по процедура „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“.

От днес Агенцията по заетостта започва подготовката на национална кампания в подкрепа на туристическия бранш „Работа в БГ туризма”. В рамките на една седмица – от 7 юни 2021 г. до 11 юни 2021 г., всички бюра по труда в страната ще организират срещи на открито за работодатели в туризма, хотелиерството и ресторантьорството и желаещите да работят в тази сфера.

В и К Белово

Агенция по заетостта

Дирекция “Бюро по труда”- Септември

Уведомява работодателите от общините Септември и Белово, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение и обучение на възрастни по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) към 31 май 2021г.

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПОВЪРХНОСТЕН ВОДЕН ОБЕКТ - РЕКА КРИВА, С ЦЕЛ - " ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ, РЕКОНСТРУКЦИЯ ИЛИ МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ СИСТЕМИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ЛИНЕЙНА ИНФРАСТРУКТУРА, ПРЕСИЧАЩА ВОДЕН ОБЕКТ " - ИЗГРАЖДАНЕ НА МОСТ ПРИ КМ 81 + 606ОТ ОБЕКТ " МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНА ЛИНИЯ СОФИЯ - ПЛОВДИВ, ЗА УЧАСТЪК ИХТИМАН - СЕПТЕМВРИ ", В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. СЕСТРИМО, ОБЩИНА БЕЛОВО, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК.

Набират се допълнителни преброители и контрольори за Преброяване 2021

Протокол от публично обсъждане на намерението за поемане на дългосрочен общински дълг от община Белово

УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ, ПРОСВЕТНИ И КУЛТУРНИ ДЕЙЦИ, СКЪПИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА БЕЛОВО,

24 май – Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост е най-светлият и най-българският празник за всички нас!